Анонс новин

« січня 2023 »
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Гордість закладуmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні28
mod_vvisit_counterВчьора119
mod_vvisit_counterЦього тижня286
mod_vvisit_counterМинулого тижня112
mod_vvisit_counterЦього місяця719
mod_vvisit_counterМинулого тижня492
mod_vvisit_counterВсіх1251171

Online (20 хвилин тому): 1
Ваш IP: 3.236.70.233
,
Зараз: 2023-01-28 17:45

STEM-освіта. Інформаційна довідка

Переваги STEM – освіти:

- Навчання відбувається за темами, а не за предметами; дитина бачить зв’язок між науками, навчання стає справді системним.
- Діти отримують можливість застосовувати знання у повсякденному житті.
- Розвиваються критичне мислення та вміння розв’язувати проблеми.
- Малята набувають упевненості у власних силах.
- Налагоджуються комунікація та командна робота.
- Підтримується інтерес до технічних дисциплін, формуються креативні й інноваційні підходи до проектної та дизайнерської діяльності.
- Дитина готується до технологічних інновацій у житті. 

STEM - освіта заснована на міжтрандисциплінарних підходах: побудови навчальних програм різного рівня та окремих дидактичних елементів дослідження явищ і процесів навколишнього світу вирішення проблемно орієнтованих завдань.

Акронім STEM — це:

Science — природничі науки

Technology — технології

Engineering — інженерія, проектування,

дизайн Mathematics — математика
STEАM = STEM +Arts-мистецтво;
STREAM = STEАM + Reading (читання) + Writing (письмо) – для дошкільнят і учнів початкових класів.

У STEM поєднано міждисциплінарні практики та орієнтовані підходи до вивчення природничо-математичних дисциплін. Водночас сукупність творчих, мистецьких дисциплін об’єднані загальним терміном — STEM and Arts.

Серед актуальних напрямів: промисловий дизайн архітектура індустріальна естетика. Одначе останнім часом наголошують на важливості поєднання всіх дисциплін, на міждисциплінарному підході. Тому вживають ще акронім STEAM, де літера A = All — усі.

 

Головна мета STEM-освіти – це реалізація державної політики з урахуванням нових вимог Закону України «Про освіту» задля: посилення розвитку науково-технічного напряму в навчально-методичній діяльності на всіх освітніх рівнях створення науково-методичної бази для підвищення творчого потенціалу молоді й професійної компетентності науково-педагогічних працівників. Ключові компетентності гармоніюють у системі STEM-освіти, створюючи основу для успішної самореалізації особистості і як фахівця, і як громадянина. Використання провідного принципу STEM-освіти — інтеграції — дає змогу здійснювати: модернізацію методологічних засад, змісту, обсягу навчального матеріалу предметів природничо-математичного циклу технологізацію процесу навчання та формування навчальних компетентностей якісно нового рівня якіснішу підготовку молоді до успішного працевлаштування та подальшої освіти.

 

Організаційна та навчально-методична робота STEM-освіти

STEM-орієнтований підхід до навчання є одним із актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку природничо-математичного й гуманітарного профілів освіти. Такий підхід у сприяє: популяризації інженерно-технологічних професій підвищенню поінформованості про можливості кар’єри в інженерно-технічній сфері формуванню стійкої мотивації у вивченні дисциплін, на яких ґрунтується STEM-освіта.

Запровадження STEM-навчання має відбуватися: у межах чинного законодавства на засадах особистісно зорієнтованого, діяльнісного і компетентнісного підходів. Воно не обмежує творчу ініціативу — педагог застосовує: гнучкість у відборі та розподілі навчального матеріалу відповідно до потреб вихованців доцільні методи і засоби навчання (навчально-методичні комплекти, підручники, програми спецкурсів, посібники, аудіо -, відеоматеріали тощо).

 

Компетентнісна модель навчання

Перехід до компетентнісної моделі навчання та впровадження нових методичних підходів передбачає:

- принципово нове цілепокладання у педагогічному процесі,

- зміщення акцентів у навчальній діяльності з вузькопредметних на загальнодидактичні;

- оновлення структури й змісту навчальних предметів, спецкурсів тощо визначення та -оцінювання результатів навчання через ключові й предметні компетентності учнів;

- наскрізне STEM-навчання

- компетентнісно - орієнтовані форми та методи навчання

- системно - діяльнісний підхід, інноваційні, ігрові технології навчання технології case-study інтерактивні методи групового навчання

- проблемні методики з розвитку критичного і системного мислення тощо; корегування змісту окремих тем навчальних предметів з акцентом на особистісно-розвивальні, ігрові методики навчання, ціннісне ставлення до досліджуваного питання, створення педагогічних умов для здобуття результативного індивідуального досвіду проектної діяльності та розробки стартапів.

 

Особливою формою наскрізного STEM-навчання є інтегровані заняття, спрямовані на: встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню у дітей цілісного, системного світогляду актуалізацію особистісного ставлення до питань, що розглядають на занятті. Задля залучення дошкільників  до практичної діяльності доцільно: розширити діапазон організаційних форм та методів навчання, способів навчальної взаємодії надати пріоритет засвоєнню навчального матеріалу у процесі екскурсій, квестів, конкурсів, фестивалів, хакатонів, практикумів тощо. Для формування та перевірки предметних компетентностей вихователь має спиратися на систему інтегрованих завдань, спрямованих на застосування учнями способів навчально-пізнавальної діяльності, знань, умінь і навичок для розв’язання певних задач у змодельованих життєвих ситуаціях.

 

Дослідно-проектна діяльність Це один з ефективних засобів формування компетентностей. Під час виконання навчальних проектів активізують інтегровану дослідницьку, творчу діяльність дошкільників, спрямовану на отримання самостійних результатів під керівництвом вихователя. У процесі вивчення різних тем за дослідно-проектної діяльності: вихователь розробляє навчальні проекти протягом певного часу управляє дослідно-проектною діяльністю дітей  самостійно, далі дітей можна залучати і батьків) обирають форму презентації, захисту отриманих результатів спонукає до пошукової діяльності проходять технологічний алгоритм від зародження інноваційної ідеї до створення комерційного продукту — стартапу — та його презентування допомагає визначити: – мету й завдання навчального проекту – орієнтовні методи/прийоми дослідницької діяльності – інформацію для розв’язання окремих навчально-пізнавальних завдань набувають соціальних компетенцій Оцінюють проектну діяльність індивідуально, за довільною системою. Під час виконання освітніх проектів виконують різнорівневі дидактичні, виховні та розвивальні завдання: дошкільники  набувають нових знань, умінь і навичок, які знадобляться в житті, розвиваються мотивація та пізнавальні навички, формується вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі, висловлювати власні судження, виявляти компетентність. У перспективі це сприяє зміні ціннісних пріоритетів та світоглядної позиції у молоді в бік формування відповідальної, соціально-активної, громадсько-патріотичної врівноваженої поведінки.

 

За методичними рекомендаціями
щодо впровадження STEM-освіти
у загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладах України
на 2017/2018 навчальний рік,
доданими до листа Інституту модернізації                      
змісту освіти від 13.07.2017 № 21.1/10-1470

 

Цікаве про STEM – освіту  

STEM-освіта — це категорія, що визначає педагогічний процес як технологію формування та розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей дітей. Рівень таких якостей визначає: конкурентоспроможність на сучасному ринку праці здатність і готовність до  розв’язання комплексних задач (проблем), критичного мислення, творчості, когнітивної гнучкості, співпраці,здійснення інноваційної діяльності.

STEM-освіта – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує дітей до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять.

STEM (S - science, T - technology – Е-engineering – М-mathematics). Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics). Це напрям в освіті, при якому в навчальних програмах посилюється природничонауковий компонент + інноваційні технології. Технології використовують навіть у вивченні творчих, мистецьких дисциплін.

Наприклад, за кордоном музикантів навчають не тільки музикувати, але і використовувати комп'ютерні програми для створення музичних творів.

Чому STEM-освіта так актуальна? Стрімка еволюція технологій веде до того, що незабаром найбільш популярними та перспективними на планеті фахівцями стануть програмісти, IT-фахівці, інженери, професіонали в галузі високих технологій і т.д. У віддаленому майбутньому з'являться професії, про які зараз навіть уявити важко, всі вони будуть пов'язані з технологією і високо технологічним виробництвом на стику з природничими науками. Особливо будуть затребувані фахівці біо- та нано-технологій.

Постає питання - як підготувати таких фахівців? Навчання - це не просто передача знань від педагога до дитини, це спосіб розширення свідомості і зміни реальності.

У STEM-освіті активно розвивається креативний напрямок, що включає творчі та художні дисципліни (промисловий дизайн, архітектура та індустріальна естетика і т.д.). Тому що майбутнє, засноване виключно на науці, навряд чи когось порадує. Але майбутнє, яке втілює синтез науки і мистецтва, хвилює нас вже зараз. Саме тому вже сьогодні потрібно думати, як виховати кращих представників майбутнього.

На думку американських вчених спроба активізувати освіту тільки в напрямку науки без паралельного розвитку Arts-дисциплін може призвести до того, що молоде покоління позбудеться навичок креативності.

Освіта в галузі STEM є основою підготовки співробітників в області високих технологій. Тому багато країн, такі як Австралія, Китай, Великобританія, Ізраїль, Корея, Сінгапур, США проводять державні програми в галузі STEM-освіти.

Значних економічних успіхів добився Сінгапур. Сінгапурська система освіти незмінно перспективна. Прийняттям двомовності з англійською мовою (в доповнення до рідної мови), зосередженістю на науці, технології, інженерії та математиці (STEM) - Сінгапур передбачив багато з ключових стратегій в галузі освіти, прийнятих сучасними політиками. Ще в 2002 році була запущена ініціатива «Перетворення Сінгапуру», націлена на перетворення цього міста-держави на світовий центр креативності, інновацій та дизайну. Уряд Сінгапуру реформує систему освіти так, щоб стимулювати креативні якості молоді. Один із шляхів цього - впровадження молодих, по-новому мислячих талановитих людей в різні державні структури, відповідальні за економічну політику.

Впровадження STEM-освіти змінить економіку нашої країни, зробить її більш інноваційною та конкурентоспроможною. Адже за деякими даними залучення тільки 1% населення до STEM- професій підвищує ВВП країни на $50 млрд. А потреби у STEM-фахівцях зростають у 2 рази швидше, ніж в інших професіях, тому що STEM розвиває здібності до дослідницької, аналітичної роботи, експериментування та критичного мислення.